dnes je 11.8.2022

Input:

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratke

7.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratke

Ing. Štefan Fabian, PhD.

Účtovné jednotky ústrednej správy a územnej samosprávy zostavujú v roku 2021 už deviatykrát konsolidovanú účtovnú závierku v zmysle opatrenia MF č.MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky v znení opatrenia č. MF/22110/2009-31 (FS 15/2009) v znení opatrenia MF SR z 11. decembra 2013 č. MF/19567/2013-31(FS č. 12/2013) a opatrenia MF SR z 10. decembra 2014 č. MF/21230/2014-31 (FS č. 12/2014), v znení opatrenia č. MF/019649/2017-352, ktoré platí pre rok 2021 bez zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej