dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 023 - Dopravné prostriedky

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.3 Účet 023 - Dopravné prostriedky

Ing. Miriam Majorová,; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 023 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

023      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  023  701  
   Zaradenie dopravných prostriedkov v obstarávacej cene (napr. zaraďovací protokol) do dlhodobého hmotného majetku  023  042  
   Zvýšenie obstarávacej ceny dopravných prostriedkov o sumy technických zhodnotení, t. j. sumu prevyšujúcu 1 700,- € ročne/jedna vec- zúčtovanie faktúry- zvýšenie hodnoty samotných dopravných prostriedkov  042023  321042  
   Škoda zistená na dopravnom prostriedku, z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná (napr. živelná pohroma), majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná: