Input:

Účet 023 - Dopravné prostriedky

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.3 Účet 023 - Dopravné prostriedky

Ing. Miriam Majorová,; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 023 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

023      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  023  701  
   Zaradenie dopravných prostriedkov v obstarávacej cene (napr. zaraďovací protokol) do dlhodobého hmotného majetku  023  042  
   Zvýšenie obstarávacej ceny dopravných prostriedkov o sumy technických zhodnotení, t. j. sumu prevyšujúcu 1 700,- € ročne/jedna vec- zúčtovanie faktúry- zvýšenie hodnoty samotných dopravných prostriedkov  042023  321042  
   Škoda zistená na dopravnom prostriedku, z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná (napr. živelná pohroma), majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná:  
- zúčtovanie škody (najviac do výšky zostatkovej ceny)  549  083  
- vyradenie majetku (časti majetku) z dlhodobého hmotného majetku  083  023  
- nárok na náhradu od poisťovne  378  648  
- náklady na likvidáciu (napr. za odvoz, demontáž)  518  321  
- použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad  112  648  
- tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti  211  648  
   Likvidácia dopravných prostriedkov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napríklad sú už morálne zastaralé):  
- zostatková cena  551  083  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: