dnes je 11.8.2022

Input:

Účet 331 - Zamestnanci

19.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.1 Účet 331 – Zamestnanci

Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na účte 331 - Zamestnanci sa účtujú záväzky z pracovnoprávnych vzťahov, vrátane záväzkov sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia voči zamestnancom alebo iným fyzickým osobám a ich zúčtovanie, podľa analytickej evidencie vedenej účtovnou jednotkou podľa jednotlivých zamestnancov na mzdových listoch

Účet 331 je pasívny účet jeho konečný zostatok sa vykazuje na strane pasív ako cudzí zdroj.


331      MD   
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701  331  
   Hrubé mzdy a odmeny  521  331  
   Záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia hradené zamestnancom  331  336  
   Preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti  331  342  
   Priznaný daňový bonus  342  331