dnes je 2.12.2021

Input:

Účtovanie a konsolidácia transferov

19.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6 Účtovanie a konsolidácia transferov

Ing. Ján Šelbacký , Ing. Štefan Fabian PhD.

Transfery

Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Pod pojmom transfer sa v účtovníctve rozpočtových a príspevkových organizácií, obcí a vyšších územných celkov chápu finančné vzťahy (napríklad poskytnutie peňažných prostriedkov z rozpočtu obce pre rozpočtové organizácie obce) aj nefinančné vzťahy (napríklad možnosť čerpania zo výdavkového účtu v Štátnej pokladnici rozpočtovým organizáciám štátu, bezodplatne obstaraný majetok alebo prevod správy majetku štátu na inú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu).

Účtovanie transferov

  • Základné pravidlá účtovania transferov sú vymedzené v §. 19 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,