dnes je 11.8.2022

592 Odložená daň z príjmovGarancia

11.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 378 Iné pohľadávkyGarancia

9.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 345 Ostatné dane a poplatkyGarancia

7.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 341 Daň z príjmovGarancia

5.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti v roku 2022Garancia

4.8.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 315 Ostatné pohľadávkyGarancia

3.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

PokladnicaGarancia

1.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2021Garancia

21.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výročná správa v samospráveGarancia

18.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxeGarancia

16.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a konsolidácia transferovGarancia

9.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratkeGarancia

7.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie o údajoch na strane aktív súvahyArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 1 - Neobežný majetokArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie o údajoch na strane pasív súvahyArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie o údajoch na podsúvahových účtochArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky samosprávy za rok 2021Archív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 9 - Bankové úveryArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 14 - Finančné operácieArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 4 - Pohľadávky podľa doby splatnostiArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 8 - Záväzky podľa doby splatnostiArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 2 - Vývoj opravnej položky k zásobámArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 5 - Vlastné imanieArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 6 - Rezervy zákonnéArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné údajeArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódachArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

ÚvodArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 7 - Rezervy ostatnéArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 15 - Výška dlhu obce alebo vyššie územného celkuArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie o iných aktívach a iných pasívachArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 3 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkamArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľková časť poznámokArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Textová časť poznámokArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 10 - Informácie o iných aktívach a iných pasívachArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tabuľka č. 12 - Príjmy rozpočtu a Tabuľka č. 13 - Výdavky rozpočtuArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách vedenia pokladne v RO a obciGarancia

18.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obciGarancia

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca škodové konanie v RO a obciGarancia

4.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o postupoch účtovania bežných transferov z eurofondov v RO a obciGarancia

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v RO a obciGarancia

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca záverečný účet obceGarancia

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca zber údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v obci a VÚCGarancia

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v RO a obciGarancia

2.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer