dnes je 11.8.2022

Účet 331 - ZamestnanciArchív

19.10.2020, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 52Archív

12.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania bežných transferov z eurofondov v POGarancia

22.10.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o postupoch účtovania bežných transferov z eurofondov v RO a obciGarancia

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 342 - Ostatné priame daneArchív

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 521 - Mzdové nákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cudzie zdrojeArchív

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaArchív

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 527 - Zákonné sociálne nákladyArchív

27.4.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 211 - PokladnicaArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 528 - Ostatné sociálne nákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Účet cudzích prostriedkovArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 602 - Tržby z predaja služiebArchív

25.2.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 022 - Samostatné hnuteľné veciArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová,, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkovArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 379 - Iné záväzkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 546 - Odpis pohľadávkyArchív

30.6.2017, Ing. Alena Najmanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 012 - Aktivované náklady na vývojArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomArchív

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účetArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

PokladnicaGarancia

1.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastovArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Základný bežný účet obce/VÚCArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Základný bežný účet príspevkovej organizácie zriadenej obcou/VÚCArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Základný bežný účet štátnej príspevkovej organizácieArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces konsolidácie: Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahyArchív

8.10.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer