dnes je 11.8.2022

Účtová skupina 55Archív

9.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkovArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách tvorby, použitia a účtovania opravných položiek v RO a obciArchív

27.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách tvorby, použitia a účtovania opravných položiek v POGarancia

19.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnostiArchív

10.9.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 318 - Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcouArchív

9.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomArchív

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cudzie zdrojeArchív

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer