dnes je 11.8.2022

Účtový rozvrh v POGarancia

18.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtový rozvrh v RO a obciGarancia

25.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 59Archív

8.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnostiArchív

11.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 343 - Daň z pridanej hodnotyArchív

21.6.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Základný bežný účet obce/VÚCArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces konsolidácie: Účtová trieda 5 - NákladyArchív

4.10.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 504 - Predaný tovarArchív

22.12.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávokArchív

10.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetkuArchív

14.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškaniaArchív

14.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 642 - Tržby z predaja materiáluArchív

12.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 672 - Náhrady škôdArchív

9.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškaniaArchív

10.1.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 710 - Účet výsledku hospodáreniaArchív

25.2.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 601 - Tržby za vlastné výrobkyArchív

14.1.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Všeobecné údajeArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách účtovania kurzových rozdielov v RO a obciGarancia

29.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 323 - Krátkodobé rezervyArchív

4.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 312 - Zmenky na inkasoArchív

25.3.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navrhované pravidlá pre uplatnenie PHL do daňových výdavkovArchív

1.7.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 53Archív

9.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

PokladnicaGarancia

1.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnostiArchív

10.9.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 3 - Zúčtovacie vzťahyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách pre vedenie vnútroorganizačného účtovníctva v RO a obciGarancia

29.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v príspevkovej organizácii zriadenej obcou - príklady z praxeGarancia

16.3.2022, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 311 - OdberateliaArchív

25.3.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing.Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Základný bežný účet príspevkovej organizácie zriadenej obcou/VÚCArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

NákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Základný bežný účet štátnej príspevkovej organizácieArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 6 - VýnosyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 5 - NákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca zber údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v obci a VÚCGarancia

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v RO a obciGarancia

2.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica pre zostavenie účtovnej závierky v POGarancia

21.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces konsolidácie: Účtová trieda 6 - VýnosyArchív

3.10.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie školskej jedálne v obci - príklady z praxeArchív

12.9.2017, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer