dnes je 11.8.2022

Smernica upravujúca záverečný účet obceGarancia

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o tvorbe a použití finančných a peňažných fondov v RO a obciGarancia

27.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervný fond a peňažné fondyArchív

30.6.2017, Ing. Terézia Urbanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastné zdrojeArchív

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 52Archív

12.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastné imanie - účtovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíkuArchív

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Základný bežný účet obce/VÚCArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaArchív

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

NákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódachArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca zber údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v obci a VÚCGarancia

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v RO a obciGarancia

25.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cudzie zdrojeArchív

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer