dnes je 11.8.2022

PokladnicaGarancia

1.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 211 - PokladnicaArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces konsolidácie: Účtová trieda 2 - Finančné účtyArchív

9.10.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 2 - Finančné účtyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

26 - Prevody medzi finančnými účtamiArchív

21.6.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 528 - Ostatné sociálne nákladyArchív

30.6.2017, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zásadách vedenia pokladne v RO a obciGarancia

18.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 518 - Ostatné službyArchív

30.6.2017, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 502 - Spotreba energieArchív

30.6.2017, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221 - Bankové účtyArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - SF - Účet sociálneho fonduArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 378 Iné pohľadávkyGarancia

9.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 213 - CeninyArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cudzie zdrojeArchív

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca zber údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v obci a VÚCGarancia

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Základný bežný účet štátnej príspevkovej organizácieArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetokArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 318 - Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcouArchív

9.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 604 - Tržby za tovarArchív

25.2.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 602 - Tržby z predaja služiebArchív

25.2.2019, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 352 - Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtuArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výročná správa organizácií patriacich pod obecArchív

15.6.2018, JUDr. Renáta Považanová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účetArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a konsolidácia transferovGarancia

9.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tržby za vlastné výkonyArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Základný bežný účet príspevkovej organizácie zriadenej obcou/VÚCArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 261 - Peniaze na cesteArchív

21.6.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer