dnes je 11.8.2022

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v POGarancia

22.10.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obciGarancia

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 021 - StavbyArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 013 - SoftvérArchív

7.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie a konsolidácia transferovGarancia

9.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosy z transferovArchív

6.9.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká účtu 384 - Výnosy budúcich období u subjektov verejnej správyArchív

25.3.2019, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 55Archív

9.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚCArchív

5.9.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Preddavky v zmysle rozpočtovníctva a účtovníctvaArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cudzie zdrojeArchív

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer

VýnosyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rekonštrukcia dlhodobého majetku obceArchív

30.6.2017, Ing. Ingrid Šabíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódachArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neobežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 222 - Výdavkový rozpočtový účetArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

35 - Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správyArchív

30.6.2017, Ing. Miriam Majorová PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania bežných transferov z eurofondov v POGarancia

22.10.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastné imanie - účtovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíkuArchív

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 225 - Účet štátnych rozpočtových výdavkovArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Správa majetkuArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v RO a obciGarancia

25.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v POGarancia

18.10.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 221AÚ - Základný bežný účet príspevkovej organizácie zriadenej obcou/VÚCArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve za rok 2021Garancia

21.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Ing. Ladislav Zakhar, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovaniaArchív

30.6.2017, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 54Archív

9.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca zber údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v obci a VÚCGarancia

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer