Input:

Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu v roku 2019

23.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.38.4 Čerpanie prostriedkov zo sociálneho fondu v roku 2019

Ing. Štefan Fabian


Obec má vo svojom vnútornom predpise o čerpaní sociálneho fondu klauzulu o tom, že v prípade nevyčerpania finančných prostriedkov sociálneho fondu podľa ostatných uvedených bodov (regeneráca pracovnej sily, šport, kultúra na základe dokladov zamestnancov)môže štatutárny orgán obce rozhodnúť o jeho rozdelení zamestnancom ako finančný príspevok na regeneráciu pracovnej sily. Je možné takýmto spôsobom rozdeliť prostriedky sociálneho fondu medzi zamestnancov obce?

Právna úprava:

Úpravu použitia prostriedkov SF rieši zákon 152/1994 Z.z.

§ 7

Použitie fondu

(1) Zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

b) dopravu do zamestnania a späť,

c) účasť na kultúrnych a športových podujatiach,

d) rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,

e) rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,

f)


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: