Input:

Osobitosti účtovania v samospráve

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3 Osobitosti účtovania v samospráve

Ing. Terézia Urbanová

Prevod a odňatie správy majetku v zmysle zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Obec (zriaďovateľ)

Prevod správy majetku, ak bol majetok obstaraný z pros-triedkov zriaďovateľa

a) majetok, ktorý sa už odpisoval

b) majetok, ktorý sa nezačal odpisovať

Prevod správy majetku, ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR

a) majetok, ktorý sa už odpisoval

b) majetok, ktorý sa nezačal odpisovať

Rozpočtová a príspevková organizácia zriadená obcou

Prevod správy majetku, ak bol majetok obstaraný z pros-triedkov zriaďovateľa

a) majetok, ktorý sa už odpisoval

b) majetok, ktorý sa nezačal odpisovať

Prevod správy majetku, ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR

a) majetok, ktorý sa už odpisoval

b) majetok, ktorý sa nezačal odpisovať

Obec (zriaďovateľ)

Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR

Rozpočtová a príspevková organizácia zriadená obcou

Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z prostriedkov zriaďovateľa

Odňatie (zrušenie) správy majetku, ak bol majetok obstaraný z cudzích prostriedkov napr. zo ŠR

Účtovanie školskej jedálne

Obec (zriaďovateľ)

Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním, t.z. účtovanie školskej jedálne sa uskutoční mimo rozpočet:

Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať stravné podľa skutočného počtu odobratých jedál po skončení kalendárneho mesiaca a stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním, t.z. účtovanie školskej jedálne sa uskutoční mimo rozpočet:

Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné nevedie na samostatnom bankovom účte, ale účtuje ho prostredníctvom svojho rozpočtu t.j. prostredníctvom rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.

Účtovanie školskej jedálne v obci, ak sa organizácia rozhodla inkasovať stravné podľa skutočného počtu odobratých jedál po skončení kalendárneho mesiaca a stravné nevedie na samostatnom bankovom účte, ale účtuje ho prostredníctvom svojho rozpočtu t.j. prostredníctvom rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov.

Rozpočtová organizácia

Účtovanie školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním, t.z. účtovanie školskej jedálne sa uskutoční mimo rozpočet:

Účtovanie školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať stravné podľa skutočného počtu odobratých jedál po skončení kalendárneho mesiaca a stravné vedie na samostatnom bankovom účte, z ktorého priamo uhrádza výdavky súvisiace so stravovaním, t.z. účtovanie školskej jedálne sa uskutoční mimo rozpočet:

Účtovanie školskej jedálne v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, VÚC, ak sa organizácia rozhodla inkasovať preddavky mesiac vopred a stravné nevedie na


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: