Input:

Registrácia verejnej vysokej školy ako prijímateľa podielu zaplatenej dane na osobitné účely

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.38.2 Registrácia verejnej vysokej školy ako prijímateľa podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Ing. Štefan Fabian


Je možné zaregistrovať verejnú vysokú školu ako prijímateľa podielu zaplatenej dane na osobitné účely v zmysle zákona o dani z príjmov ? Ak áno podľa ktorého písmena § 50 ods. 4 ? Prosím o výklad.

Pohľad autora na problematiku:

Finančné riaditeľstvo SR zverejňuje na svojej internetovej stránke v zmysle § 50 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok. V ročnom prehľade prijímateľov je uvedený názov prijímateľa a jeho sídlo, identifikačné číslo organizácie a súhrn podielov zaplatenej dane, ktoré boli prijímateľovi poskytnuté podľa stavu k 31.12. kalendárneho roka.

V zozname na rok 2019 nie sú VVŠ, len niektoré zariadenia VŠ ako napríklad:

Vysokoškolské biblické hnutie Legionárska 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107 1517,75 31786677

Vysokoškolské združenie Cesta Staré grunty 36 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84225 62,19 30853672


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: