dnes je 2.12.2021

Input:

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obci

4.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3.17.2 Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obci

Ing. Terézia Urbanová; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v obci 
Poradové číslo smernice:  
Dátum vyhotovenia internej smernice:  
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Prílohy:  _Útvar/oddelenie/prac. zaradenie Meno Dátum Podpis  
Vypracoval:     
Pripomienkoval:     
     
     
Schválil:     Účinnosť internej smernice od:  
Účinnosť internej smernice do: Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia MF SR z 8. augusta 2007,