dnes je 2.12.2021

Input:

Smernica upravujúca škodové konanie v RO a obci

4.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3.16.1 Smernica upravujúca škodové konanie v RO a obci

Ing. Miriam Majorová; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov internej smernice: Škodové konanie 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia internej smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:       Útvar/oddelenie/ prac. zaradenie Meno Dátum Podpis 
Vypracoval:             
Pripomienkoval:             
               
               
Schválil:             Účinnosť internej smernice od:    
Účinnosť internej smernice do: Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  

Článok 1

Úvodné ustanovenia

- Cieľom vydania tohto vnútorného predpisu je určiť postup pri zisťovaní, posudzovaní náhrad škôd.

- Predpis sa vzťahuje na škody spôsobené obci jeho zamestnancami a na škody spôsobené zamestnancom obce alebo rozpočtovej organizácie.

-