Input:

Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.1 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, sa účtuje súvzťažne s obstarávacím účtom o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a:

a) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,

b) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,

c) zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,

d) zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo služby.

Ak nie je možné preukázať aktivovanie nákladov na vývoj pri účtovaní súvzťažne na účet 012 – Aktivované náklady na vývoj, účtujú sa do nákladov v účtovných obdobiach, v ktorých vznikli.

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 012 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

012     MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  012  701  
 Aktivované náklady na vývoj realizovaný vo vlastnej réžii účtovnej jednotky pre vlastnú potrebu alebo opakovaný predaj (nie na zákazku) účtované v čase vzniku na vecne príslušné nákladové účty  521, 518, 501  331, 321 211, 121, 221  
   Aktivácia nákladov na vývoj  041  623  
   Zaradenie do používania  012  041  
   Odpisy podľa odpisového plánu – mesačné  551  072  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: