dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.1 Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, sa účtuje súvzťažne s obstarávacím účtom o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Ako vývoj sa účtuje najmä dizajn a:

a) zhotovenie a testovanie prototypov a modelov,

b) zhotovenie nástrojov, šablón, foriem a čipov využívaním novej technológie,

c) zhotovenie a činnosť skúšobnej prevádzky, ktorá nie je v etape ekonomickej realizovateľnosti výroby,

d) zhotovenie a prevádzka vybranej alternatívy pre nové alebo zlepšené materiály, zariadenia, výrobky, procesy, systémy alebo