dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 013 - Softvér

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.2 Účet 013 – Softvér

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian

Na účte 013 – Softvér sa účtuje softvér nehľadiac na to, či je alebo nie je predmetom autorských práv, ak je:

a) kúpený samostatne, a nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia,

b) vytvorený vlastnou činnosťou za účelom obchodovania s ním alebo použitia pre potreby v účtovnej jednotke, ak nejde o softvér na zákazku alebo o súčasť dodávky hardvéru.

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 013 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


013     MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  013  701  
   Poskytnutie preddavku na obstaranie software  051  221, 222,225/RK  
   Faktúra za dodané programové vybavenie (software)  041  321  
   Úhrada faktúry – vyúčtovanie poskytnutého preddavku  321  051