dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 014 - Oceniteľné práva

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.3 Účet 014 - Oceniteľné práva

Ing. Miriam Majorová,; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Na účte 014 – Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom.

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 014 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

014      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  014  701  
 Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky:  
- cena dodávky  041  321