Input:

Účet 014 - Oceniteľné práva

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1.3 Účet 014 - Oceniteľné práva

Ing. Miriam Majorová,; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Na účte 014 – Oceniteľné práva sa účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom.

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 014 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

014      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  014  701  
 Obstaranie oceniteľných práv dodávateľsky:  
- cena dodávky  041  321  
- vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním (napr. sprostredkovanie platené v hotovosti)  041  211  
   Zaradenie oceniteľných práv do dlhodobého nehmotného majetku v obstarávacej cene  014  041  
 Bezodplatné odovzdanie oceniteľných práv na základe právneho predpisu:  
- zostatková cena (jednorazový odpis)  551  074  
- vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku  074  014  
 Bezodplatný prevod oceniteľných práv bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie):  
- zostatková cena  548  074  
- vyradenie z dlhodobého nehmotného majetku  074  014  
 Predaj oceniteľných práv  
- zostatková cena  541  074  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: