Input:

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Ing. Miriam Majorová,; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Drobným dlhodobým nehmotným majetkom sú oceniteľné práva a iné nehmotné hodnoty, ktorých cena nadobudnutia je nižšia ako 1 700 € , ak sa tak organizácia (účtovná jednotka) rozhodne podľa vnútorného predpisu. Ak účtovná jednotka tak nerozhodne, zaúčtuje spomenuté veci a oceniteľné práva na ťarchu nákladov ako služby

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 018 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

018      MD  D  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: