dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok

Ing. Miriam Majorová,; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Drobným dlhodobým nehmotným majetkom sú oceniteľné práva a iné nehmotné hodnoty, ktorých cena nadobudnutia je nižšia ako 1 700 € , ak sa tak organizácia (účtovná jednotka) rozhodne podľa vnútorného predpisu. Ak účtovná jednotka tak nerozhodne, zaúčtuje spomenuté veci a oceniteľné práva na ťarchu nákladov ako služby

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 018 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

018      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  018  701  
   Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku  018  041  
   Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh  701  018  

Dňa 8.1.2020 korektúru vykonal Ing. Štefan Fabian, PhD.