dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 021 - Stavby

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.1 Účet 021 – Stavby

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 021 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

021      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  021  701  
 Zaradenie stavieb do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene (zaraďovací protokol na základe trvalého užívacieho povolenia, kolaudačného rozhodnutia)  021  042  
 Obstaranie budovy dodávateľským spôsobom v štátnej rozpočtovej organizácii z kapitálového transferu od zriaďovateľa:  
- Faktúra za nakúpenú budovu od dodávateľa  042  321  
- Úhrada faktúry za budovu z výdavkového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie  321  225  
- Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  352  353  
- Uvedenie budovy do používania  021  042