dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci

Ing. Miriam Majorová,; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 022 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

022      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  022  701  
 Zaradenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene (napr. zaraďovací protokol) do dlhodobého hmotného majetku  022  042  
 Zvýšenie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy technických zhodnotení, aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí vo vlastnej réžii  
- zúčtovanie faktúry  042  321  
- zvýšenie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí  022  042