Input:

Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci

Ing. Miriam Majorová,; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 022 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

022      MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  022  701  
 Zaradenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene (napr. zaraďovací protokol) do dlhodobého hmotného majetku  022  042  
 Zvýšenie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy technických zhodnotení, aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí vo vlastnej réžii  
- zúčtovanie faktúry  042  321  
- zvýšenie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí  022  042  
- náklady na zhotovenie samostatných hnuteľných vecí a súboru hnuteľných vecí vo vlastnej réžii účtovnej jednotky účtované v čase vzniku na vecne príslušné nákladové účty  521, 524, 518, 501  211 (221), 121, 331, 321  
- aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch  042  624  
- zaradenie do dlhodobého hmotného majetku v ocenení VN    022  042  
 Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí s súborov hnuteľných vecí bezodplatne (darom) v ocenení v reálnej cene:  
- nadobudnutie darovaním  042  384  
- zaradenie do dlhodobého hmotného majetku  022  042  
 Bezodplatný prevod samostatných hnuteľných vecí a súboru hnuteľných vecí bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie):  
- zostatková cena  548  082  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: