dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.4 Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 025 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

025     MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  025  701  
 Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované pestovateľské celky trvalých porastov ocenené v ROC  025  384  
 Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov:  
- dodávky projektových a prieskumných prác  042  321  
- nákup sadeníc  042  321  
- spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív  501  112  
- spotreba vlastných organických hnojív  613  123  
- mzdy pracovníkov (členov družstva)  521  331