dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.5 Účet 026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Hospodárskym úžitkom sa rozumie najmä narodenie mláďat, produkcia mlieka, vlny, využitie ťažnej sily zvieraťa, komerčné využitie. Na tomto účte sa môžu účtovať aj zvieratá základného stáda a ostatných hospodársky využívaných chovov napríklad muflónov, danielov, jeleňov, pštrosov, ak ich využiteľnosť v chove je dlhšia ako štyri roky.

Na účte 026 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

026        MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh    026  701  
   Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované zvieratá základného stáda a ťažné zvieratá ocenené v ROC    026  384  
   Nákup zvierat základného stáda a ťažných zvierat na faktúru    042  321