dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2.7 Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Aktívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 029 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

029     MD  D  
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  029  701  
   Zaradenie ODHM obstaraného dodávateľsky do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene (zaraďovací protokol)  029  042  
   Náklady na zhotovenie ODHM vo vlastnej réžii účtovnej jednotky účtované v čase vzniku na vecne príslušné nákladové účty, aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie OHIM vo vlastnej réžii:  521, 524, 518, 501  331, 321, 211, 121  
   - aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch  042  624  
   - zaradenie do dlhodobého hmotného majetku v ocenení VN  029  042