dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 033 - Predmety z drahých kovov

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.3 Účet 033 - Predmety z drahých kovov

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

033       MD  D  
   Obstaranie predmetu z drahých kovov dodávateľským spôsobom v štátnej rozpočtovej organizácii, pričom predmet z drahých kovov je nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa  
   - Faktúra za nakúpený predmet z drahých kovov  042  321  
   - Úhrada faktúry za nakúpený predmet z drahých kovov z výdavkového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie  321  225  
   - Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  352  353  
   - Uvedenie predmetu z drahých kovov do majetku  033  042  
   Inventarizačné rozdiely v štátnej rozpočtovej organizácii
Vyradenie predmetu z drahých kovov v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii:  
 
   - Vyradenie predmetu z drahých kovov v zostatkovej cene  549  033