Input:

Účet 033 - Predmety z drahých kovov

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.3 Účet 033 - Predmety z drahých kovov

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

033       MD  D  
   Obstaranie predmetu z drahých kovov dodávateľským spôsobom v štátnej rozpočtovej organizácii, pričom predmet z drahých kovov je nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa  
   - Faktúra za nakúpený predmet z drahých kovov  042  321  
   - Úhrada faktúry za nakúpený predmet z drahých kovov z výdavkového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie  321  225  
   - Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  352  353  
   - Uvedenie predmetu z drahých kovov do majetku  033  042  
   Inventarizačné rozdiely v štátnej rozpočtovej organizácii
Vyradenie predmetu z drahých kovov v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii:  
 
   - Vyradenie predmetu z drahých kovov v zostatkovej cene  549  033  
   - Novozistený predmet z drahých kovov, prebytok zistený pri inventarizácii, v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný  033  353  
   Opravné položky v štátnej rozpočtovej organizácii   
   - Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty predmetu z drahých kovov (v dôsledku zníženia trhovej ceny predmetu z drahých kovov)  558  092  
   - Zúčtovanie opravnej položky pominuli dôvody na jej existenciu  092  658  
   Obstaranie predmetu z drahých kovov dodávateľským spôsobom v rozpočtovej organizácii samosprávy, pričom predmet z drahých kovov je nadobudnutý z kapitálového transferu od zriaďovateľa   
   - Príjem kapitálového transferu  222  354  
   - Faktúra za nakúpený predmet z drahých kovov  042  321  
   - Úhrada faktúry za nakúpený predmet z drahých kovov z výdavkového rozpočtového účtu rozpočtovej organizácie  321  222  
   - Zúčtovanie kapitálového transferu od zriaďovateľa  354  355  
   - Uvedenie predmetu z drahých kovov do majetku  033  042  
   Inventarizačné rozdiely v rozpočtovej organizácii samosprávy
Vyradenie predmetu z drahých kovov v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii:  
 
   - Vyradenie predmetu z drahých kovov v zostatkovej cene  549  033  
   - Novozistený predmet z drahých kovov, prebytok zistený pri inventarizácii, v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný  033  355  
   Opravné položky v rozpočtovej organizácii samosprávy   
   - Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty predmetu z drahých kovov (v dôsledku zníženia trhovej ceny predmetu z drahých kovov)  558  092  
   - Zúčtovanie opravnej položky pominuli dôvody na jej existenciu  092  658  
   Obstaranie predmetu z drahých kovov dodávateľským spôsobom v štátnej príspevkovej organizácii   
   - Faktúra za nakúpený predmet z drahých kovov  042  321  
   - Úhrada faktúry za nakúpený predmet z drahých kovov z bankového účtu  321  221  
   - Uvedenie umeleckého diela do užívania  033  042  
   Bezodplatné nadobudnutie predmetu z drahých kovov v štátnej príspevkovej organizácii   
   - Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia predmetu z drahých kovov darom od subjektu mimo verejnej správy  042  648  
   - Uvedenie darovaného umeleckého diela do užívania  033  042  
   Obstaranie predmetu z drahých kovov dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku v štátnej príspevkovej organizácii   
   - Poskytnutý preddavok na nákup predmetu z drahých kovov  052  221  
   - Faktúra od dodávateľa za nakúpený predmet z drahých kovov  042  321  
   - Zúčtovanie poskytnutého preddavku za predmet z drahých kovov  321  052  
   - Úhrada doplatku faktúry za nakúpený predmet z drahých kovov  321  221  
   - Uvedenie predmetu z drahých kovov do používania  033  042  
   Vyradenie predmetu z drahých kovov v štátnej príspevkovej organizácii
Vyradenie predmetu z drahých kovov predajom:  
 
   - Tržby z predaja predmetu z drahých kovov  311  641  
   - Vyradenie predmetu z drahých kovov v zostatkovej cene  541  033  
   - Inkaso pohľadávky z predaja predmetu z drahých kovov  221  311  
   Inventarizačné rozdiely v štátnej príspevkovej organizácii
Vyradenie predmetu z drahých kovov v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii:  
 
   - Vyradenie predmetu z drahých kovov v zostatkovej cene  549  033  
   - Novozistený predmet z drahých kovov, prebytok zistený pri inventarizácii, v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný  033  648  
   Opravné položky v štátnej príspevkovej organizácii   
   - Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty predmetu z drahých kovov (v dôsledku zníženia trhovej ceny predmetu z drahých kovov)  558  092  
   - Zúčtovanie opravnej položky pominuli dôvody na jej existenciu  092  658  
   Obstaranie predmetu z drahých kovov dodávateľským spôsobom v príspevkovej organizácii samosprávy   
   - Faktúra za nakúpený predmet z drahých kovov  042  321  
   - Úhrada faktúry za nakúpený predmet z drahých kovov z bankového účtu  321  221  
   - Uvedenie umeleckého diela do užívania  033  042  
   Bezodplatné nadobudnutie predmetu z drahých kovov v príspevkovej organizácii samosprávy   
   - Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia predmetu z drahých kovov darom od subjektu mimo verejnej správy  042  384  
   - Uvedenie darovaného predmetu z drahých kovov do užívania  033  042  
   Obstaranie predmetu z drahých kovov dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku v príspevkovej organizácii samosprávy   
   - Poskytnutý preddavok na nákup predmetu z drahých kovov  052  221  
   - Faktúra od dodávateľa za nakúpený predmet z drahých kovov  042  321  
   - Zúčtovanie poskytnutého preddavku za predmet z drahých kovov  321  052  
   - Úhrada doplatku faktúry za nakúpený predmet z drahých kovov  321  221  
   - Uvedenie predmetu z drahých kovov do používania  033  042  
   Vyradenie predmetu z drahých kovov v príspevkovej organizácii samosprávy. Vyradenie predmetu z drahých kovov predajom:   
   - Tržby z predaja predmetu z drahých kovov  311  641  
   - Vyradenie predmetu z drahých kovov v zostatkovej cene  541  033  
   - Inkaso pohľadávky z predaja predmetu z drahých kovov  221  311  
   Inventarizačné rozdiely v príspevkovej organizácii samosprávy
Vyradenie predmetu z drahých kovov v dôsledku manka zisteného pri inventarizácii, predmet z drahých kovov bol nadobudnutý z vlastných zdrojov:  
 
   - Vyradenie predmetu z drahých kovov v zostatkovej cene  549  033  
   - Novozistený predmet z drahých kovov, prebytok zistený pri inventarizácii, v účtovníctve doteraz nezaúčtovaný  033  648  
   Opravné položky v príspevkovej organizácii samosprávy   
   - Tvorba opravnej položky z dôvodu zníženia hodnoty predmetu z drahých kovov (v dôsledku zníženia trhovej ceny predmetu z drahých kovov)  558  092  
   - Zúčtovanie opravnej položky pominuli dôvody na jej existenciu  092  658  
   Obstaranie predmetu z drahých kovov dodávateľským spôsobom v obci   
   - Faktúra za nakúpený predmet z drahých kovov  042  321  
   - Úhrada faktúry za nakúpený predmet z drahých kovov z bankového účtu  321  221  
   - Uvedenie predmetu z drahých kovov do užívania  033  042  
   Bezodplatné nadobudnutie predmetu z drahých kovov v obci   
   - Zaúčtovanie bezodplatného nadobudnutia predmetu z drahých kovov darom od subjektu mimo verejnej správy  042  648  
   - Uvedenie darovaného umeleckého diela do užívania  033  042  
   Obstaranie predmetu z drahých kovov dodávateľským spôsobom s poskytnutím preddavku v obci   
   - Poskytnutý preddavok na nákup predmetu z drahých kovov  052  221  
   - Faktúra od dodávateľa za nakúpený predmet z drahých kovov  042  321  
   - Zúčtovanie poskytnutého preddavku za predmet z drahých kovov  321  052  
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: