dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

8.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.4.1 Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora; MBA

Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sa účtuje obstaraný dlhodobý nehmotný majetok do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním

Aktívny účet – začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD.

Na účte 041 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

041       MD   D   
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   041  701  
   Faktúry od dodávateľov za dodávky dlhodobého nehmotného majetku, vrátane nákladov súvisiacich s ich obstaraním   041  321, 325, 379, 479  
   Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu dlhodobého nehmotného majetku vytvoreného vo vlastnej réžii:   
   - aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch  041  623