dnes je 11.8.2022

Input:

Účet 131 - Obstaranie tovaru

19.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.1 Účet 131 - Obstaranie tovaru

Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Účet 131 – Obstaranie tovaru je aktívny účet, nemá začiatočný stav ani konečný zostatok.

Na účte 131 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P. č.  Opis účtovného prípadu  MD   
1.  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  131  701  
2.  Dodanie tovaru v obstarávacej cene  131  321  
3.  Obstaranie tovaru:  
   a) cena tovaru  131  321, 471  
   b) vedľajšie náklady (provízie, poistné, doprava)  131  321, 471  
   c) clo  131  379  
   d) DPH vyrubená colnicou  131  379  
   e) spotrebná daň, ak nie je nárok na odpočet  131  379  
4.  Doprava tovaru vo vlastnej réžii  131  622  
5.  Vynaložené vlastné náklady súvisiace so spracovaním tovaru vo vlastnej réžii  131  622  
6.  Vyúčtovanie obehových obalov podľa faktúr od dodávateľov  131  321, 325