dnes je 11.8.2022

Input:

Účet 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky

19.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.4 Účet 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky

Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na účte 314 – Poskytnuté preddavky sa účtujú poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky dodávateľom, okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok. Po splnení dodávky a jej vyfakturovaní dodávateľom alebo po vyfakturovaní služieb zaplatených vopred, sa poskytnutý preddavok zúčtuje v prospech účtu 314 a na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia. Poskytnutý preddavok v cudzej mene sa účtuje v eurách aj v cudzej mene. Cudzia mena sa prepočítava na eurá.

Poskytnutím preddavku vzniká pohľadávka voči dodávateľovi ešte pred uskutočnením dodávky materiálu, tovaru alebo služby. Preddavok predstavuje čiastočnú alebo úplnú platbu vopred.

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 314 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady: