Input:

Účet 318 - Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou

9.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.8 Účet 318 - Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová

Účet 318 Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC používajú obce, VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie na účtovanie príjmov z nedaňových rozpočtových príjmov, napríklad príjmy z podnikania (dividendy), príjmy z vlastníctva, administratívne poplatky, poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a iné.


Popis účtovného prípadu MD D 
Vznik pohľadávky 
z predaja dlhodobého majetku  318  641  
za poskytnutie služieb  318  602  
za predaj materiálu  318  642  
z titulu nájomného  318  648  
Predpis miestneho poplatku 318  633  
Inkaso pohľadávky z miestneho poplatku (bežný účet, rozpočtový účet) 22x  318  
Vyrubenie pokuty alebo penále správcom dane  318  633  
Inkaso pohľadávky na bankový účet alebo do pokladnice 211,221  318  
Tvorba opravnej položky k pochybným alebo sporným nedaňovým pohľadávkam  558  391  
Zníženie alebo zrušenie opravnej položky k nedaňovým pohľadávkam 391  658  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: