Input:

Účet 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.9 Účet 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 319 Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov sa účtuje vznik pohľadávky z daňových príjmov v účtovnej jednotke, ktorou je obec alebo vyšší územný celok. Účtovná jednotka používa tento účet, ak má daňové príjmy, napríklad z dane nehnuteľnosti, dane za psa, dane za výherné hracie automaty a iné.


Popis účtovného prípadu MD D 
Predpis dane  
za psa  319  632  
z nehnuteľností  319  632  
za užívanie verejného priestranstva  319  632  
za hracie automaty  319  632  
Inkaso pohľadávky v hotovosti/účet  211,221  6319  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: