dnes je 11.8.2022

Input:

Účet 324 - Prijaté preddavky

19.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.4 Účet 324 - Prijaté preddavky

Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová , Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na účte 324 Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľa. Konečný zostatok účtu sa vykazuje v súvahe na strane pasív.


324       MD   
1.  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701  324  
2.  Prijaté preddavky pred splnením dodávok v hotovosti alebo na účet  211, 221  324  
3.  Prijaté prevádzkové preddavky v cudzej mene:  
   - na bežný eurový účet (prepočet kurzom komerčnej banky  221  324  
   - na devízový účet (prepočet kurzom NBS)  221 AÚ  324  
4.  Vystavená faktúra od odberateľa  318  602  
5.  Doplatok faktúry na bankový účet  221  318  
6.  Vrátenie preplatku prijatého preddavku po vyúčtovaní  324  221  
7.  Zúčtovanie preddavku v zahraničnej mene po splnení dodávky  
   - kurzový zisk  311  663