Input:

Účet 324 - Prijaté preddavky

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.4 Účet 324 - Prijaté preddavky

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 324 Prijaté preddavky sa účtujú prijaté krátkodobé preddavky od odberateľa. Konečný zostatok účtu sa vykazuje v súvahe na strane pasív.


324      MD D 
1.  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  324  
2.  Prijaté preddavky pred splnením dodávok v hotovosti alebo na účet 211, 221  324  
3.  Prijaté prevádzkové preddavky v cudzej mene: 
 -  na bežný eurový účet (prepočet kurzom komerčnej banky  221  324  
 -  na devízový účet (prepočet kurzom NBS)  221 AÚ  324  
4.  Vystavená faktúra od odberateľa 318  602  
5.  Doplatok faktúry na bankový účet 221  318  
6.  Vrátenie preplatku prijatého preddavku po vyúčtovaní 324  221  
7.  Zúčtovanie preddavku v zahraničnej mene po splnení dodávky  
 - kurzový zisk  311  663  
 - kurzová strata  563  311  
8.  Vrátenie preddavku, ak sa dodávka neuskutočnila 324  221  
9.  Účtovanie v rozpočtovej organizácii: 
 prijatý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky na príjmový účet 22x  324  
 -predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov voči zriaďovateľovi 588  351  
 prevod realizovaný z príjmového účtu zriaďovateľa 351  22x  
 vystavená odberateľská faktúra 318  60x  
 zúčtovanie prijatého preddavku po splnení dodávky a vystavení odberateľskej faktúry 324  318  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: