Input:

Účet 326 - Nevyfakturované dodávky

8.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.6 Účet 326 - Nevyfakturované dodávky

Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 326 – Nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky, napríklad nevyfakturované dodávky, prijaté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky. Účet 326 je pasívny účet, konečný zostatok sa vykazuje v súvahe na strane pasív.


326      MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 701  326  
   Zúčtovanie nevyfakturovaných dodávok: 
 -  pri dodávke obstarávaného dlhodobého majetku  04x  326  
 -  obstaraní materiálu a tovaru  11x  326  
 -  dodávkach energie  51x  326  
 -  ostatných neskladovateľných dodávky (vodné, stočné)  51x  326  
 -  nevyfakturovaných opravách  51x  326  
 -  dodávkach služieb na účely reprezentácie  51x  326  
 -  ostatných službách  51x  326  
   Zúčtovanie nevyfaktúrovaných dodávok po obdržaní faktúry : 
 -  pri dodávke obstarávaného dlhodobého majetku  326  321  
 -  obstaraní materiálu a tovaru  326  321  
 -  dodávkach energie  326  321  
 -  ostatných neskladovateľných dodávky (vodné, stočné)  326  321  
 -  nevyfakturovaných opravách  326  321  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: