dnes je 2.12.2021

Input:

Účet 345 - Ostatné dane a poplatky

21.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4.4 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky

Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD.

Na účte 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní, odvod dane alebo preddavky v súvislosti so spotrebnou daňou, nárok na vrátenie dane, daň priznaná na základe daňového priznania alebo poplatky.

Konečný zostatok účtu 345 sa vykazuje podľa charakteru v súvahe na strane aktív v obežnom majetku alebo na strane pasív ako cudzí zdroj.

Na účte 345 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

P. č.  Text účtovného prípadu  MD  D  
1.  Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701  345  
2.  Predpis poplatkov platených podľa zákona, napr. súdne trovy, miestne poplatky, poplatky za služby a pod.  538  345  
3.  Predpis poplatku za odvoz odpadu vyrubeného na základe rozhodnutia  538  345