Input:

Účet 345 - Ostatné dane a poplatky

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4.4 Účet 345 - Ostatné dane a poplatky

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 345 – Ostatné dane a poplatky sa účtuje daňová povinnosť účtovnej jednotky zo spotrebných daní, odvod dane alebo preddavky v súvislosti so spotrebnou daňou, nárok na vrátenie dane, daň priznaná na základe daňového priznania alebo poplatky.

Konečný zostatok účtu 345 sa vykazuje podľa charakteru v súvahe na strane aktív v obežnom majetku alebo na strane pasív ako cudzí zdroj.

Na účte 345 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:


P. č. Text účtovného prípadu MD D 
1.    Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh   701  345  
2.    Predpis poplatkov platených podľa zákona, napr. súdne trovy, miestne poplatky, poplatky za služby a pod. 538  345  
3.   Predpis poplatku za odvoz odpadu vyrubeného na základe rozhodnutia 538  345  
   Úhrada poplatku z pokladne/bezhotovostne 211/22x  345  
 4.  Predpis daňovej povinnosti na základe daňového priznania 532  345  
   Úhrada daňovej povinnosti bezhotovostne 22x  345  
 5.  Daňová povinnosť vyplývajúca z podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky: 
 Predpis dane z motorových vozidiel  531  345  
 Úhrada dane z motorových vozidiel  345  221  
 úhrada preddavku na daň z motorových vozidiel  345  221  
   Nárok na vrátenie dane z motorových vozidiel z predchádzajúceho obdobia: 
 významná suma  345  428  
 nevýznamná suma  345  531  


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: