Input:

Účtovanie školskej jedálne v roku 2019

23.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.38.3 Účtovanie školskej jedálne v roku 2019

Ing. Štefan Fabian


Sme školské zariadenie, rozpočtová organizacia - základná škola s mš, pod ktoré patrí aj školská jedálen. Prijali sme v rámci projektu Pracuj v ŠJ pracovné sily - dotácie idu priamo z úradu práce na výdavkový účet školy, ktorý je preposielaný na obec a obec znova prepošle na školu, aký je spôsob rozúčtovania resp. postupu účtovania pri výdavkoch na mzdy a odvody, kody zdroja a rozpočtová klasifikácia. Ďakujem.

Pohľad autora na problematiku:

Tento spôsob je účtovania je už zastaralý. Ak je základná škola samostatná rozpočtová organizácia a priamo má uzatvorenú zmluvu s Úradom práce, potom dostáva transfer na príjmový účet s rozpočtovou položkou 32201,


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: