dnes je 11.8.2022

Účtovné súvzťažnosti. Výkladový lexikón metodiky účtovania pre ROPO, obce a VÚC
Produkt manažér

Vážení zákazníci,

vitajte na portáli, ktorý sa venuje účtovným súvzťažnostiam, s ktorými sa rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce alebo VÚC stretávajú v praxi. Problematika je komplexne spracovaná z pohľadu účtovníctva, daní a aj právnej úpravy spoločne s praktickými príkladmi spôsobov.

Do pozornosti dávame zmeny, ktoré prináša novela zákona č. 456/2021 Z. z. o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2022.

V súvislosti s novelizáciou zákona o účtovníctve upozorňujeme na témy:

 • Náležitosti účtovného dokladu
 • Povinné náležitosti výročnej správy pre neziskové organizácie
 • Rozšírenie verejnej časti Registra účtovných závierok
 • Úprava spôsobu účtovných dokumentov do registra
 • Možnosť transformácie účtovného záznamu
 • Systém uchovávania účtovnej dokumentácie

 V tejto online knihe nájdete aj podrobné články týkajúce sa jednotlivých oblastí novely zákona č. 456/2021 Z. z. čo účtovníctve účinnej od 1. januára 2022:

 • Transformácia účtovného záznamu od 1.1.2022.
 • Uchovávanie a ochrana účtovnej dokumentácie od 1.1.2022.
 • Výročná správa neziskových účtovných jednotiek od 1.1.2022.

Online kniha je užitočnou pomôckou napríklad pri zaúčtovaní začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh, ale aj v ďalších účtovných prípadoch. Toto dielo je efektívnou pomôckou pre pochopenie napríklad časových súvislostí v účtovníctve, účtovania odpisov, či kapitálových transferov. Dielo však neobchádza celé spektrum ďalších situácií, ktoré môžu v účtovníctve nastať.

On-line príručka vďaka pravidelnej aktualizácii reaguje nielen na aktuálne legislatívne zmeny, ale aj ďalej vhodným spôsobom rozvíja jednotlivé časti knihy a obohacuje tak jej obsah.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Zákon o účtovníctve s účinnosťou od 1. 1. 2022 na stiahnutie TU

(Dokument je dostupný po prihlásení)

Čo nájdete v online knihe?

 • Aktuálne informácie - refundácia nákladov z pohľadu konsolidácie verejných financií, záverečný účet obce, vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku, účtovanie a konsolidácia transferov, poznámky individuálnej účtovnej závierky v štátnej správe a samospráve, výročná správa organizácií patriacich pod obec, miestny poplatok za rozvoj, vzorové všeobecne záväzné nariadenie pre potreby obce
 • Účtovné súvzťažnosti - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, vlastné imanie a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy, úzávierkové účty a podsúvahové účty, vnútroorganizačné účtovníctvo
 • Výkladový lexikón metodiky účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie, obce a VÚC - aktíva, pasíva, náklady, výnosy, lexikón hesiel


Čo je nové v on-line knihe?

Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien v legislatíve,
 • istotu správnosti vášho účtovania,
 • všetky potrebné informácie na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Štefan Fabian, PhD.
Ing. Štefan Fabian, PhD.

Je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent a odborný asistent. Neskôr sa plne venoval práci vo verejných financiách, rozšíril si vzdelanie z oblasti štátnej správy v Ústave štátnej správy v Prahe, marketingu a ohodnocovania majetku podnikov v Centre ďalšieho vzdelávania, doktorandským štúdium na Ekonomickej univerzite, štúdium znalectva a lektorskej práci v rámci súkromnej praxe a práce v Centre ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktívne sa venuje lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti. Je aktívnym audítorom, certifikovaným účtovníkom 3. stupňa – účtovník expert a daňovým poradcom. Je autorom a spoluautorom viacerých monografií z oblasti účtovníctva verejného sektora a spoluautorom publikácií v oblastí účtovníctva podnikateľských subjektov.

Ďalší autori

 • Ing. Miriam Majorová, PhD.
 • Ing. Ladislav Zakhar
 • Ing. Terézia Urbanová
 • Ing. Bibiana Jobbágyová
 • Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Spokojní zákazníci online knihy

"V knihe som vždy našla všetky potrebné informácie, ktoré som hľadala. Sú prehľadne spracované."
Božena N., Kežmarok


"Knihu som zakúpil len nedávno ale som spokojný. Často využívam najmä odpovedný servis, kde vždy dostanem odpovede na všetky moje otázky v krátkom čase. Taktiež sa mi páčia konkrétne príklady z praxe, ktoré kniha ponúka."
Mikuláš R., Trebatice

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie neziskových organizácii v roku 2022

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 12.8.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.8.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍKY MINISTERSTIEV