dnes je 11.8.2022

Účet 518 - Ostatné službyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 518 - Ostatné službyArchív

30.6.2017, Ing. Alena Najmanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 518 - Ostatné službyArchív

30.6.2017, Ing. Miriam Majorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová skupina 51Archív

13.11.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účty 511 - Opravy a udržiavanie a 518 - Ostatné službyArchív

30.6.2017, Ing. Alena Najmanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v POGarancia

19.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii a spôsobe účtovania drobného hmotného a nehmotného majetku v RO a obciGarancia

26.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Refundácia nákladov z pohľadu konsolidácie a účtovníctvaArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Špecifiká účtu 384 - Výnosy budúcich období u subjektov verejnej správyArchív

25.3.2019, Ing. Ingrid Šabíková, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Proces konsolidácie: Účtová trieda 5 - NákladyArchív

4.10.2018, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v POGarancia

18.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

NákladyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku v RO a obciGarancia

29.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca zber údajov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky v obci a VÚCGarancia

3.11.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v RO a obciGarancia

25.10.2021, Ing. Miriam Majorová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vedenia účtovníctva v POGarancia

18.10.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian , PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cudzie zdrojeArchív

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Neobežný majetokArchív

11.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký , Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 325 - Ostatné záväzkyArchív

21.6.2021, Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 321 - DodávateliaArchív

8.4.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v POGarancia

22.10.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v RO a obciGarancia

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 213 - CeninyArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o postupoch účtovania bežných transferov z eurofondov v RO a obciGarancia

4.11.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 381 - Náklady budúcich obdobíArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

PokladnicaGarancia

1.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 383 - Výdavky budúcich obdobíArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 211 - PokladnicaArchív

7.12.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 023 - Dopravné prostriedkyArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová,, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca postup účtovania bežných transferov z eurofondov v POGarancia

22.10.2021, Ing. Terézia Urbanová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 315 Ostatné pohľadávkyGarancia

3.8.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetokArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 474 - Záväzky z nájmuArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 012 - Aktivované náklady na vývojArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 022 - Samostatné hnuteľné veciArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová,, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastovArchív

8.1.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sprievodca rokom účtovníkaArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosy z transferovArchív

6.9.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚCArchív

5.9.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácie o údajoch na strane pasív súvahyArchív

1.3.2022, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy v skratkeGarancia

7.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer