dnes je 2.12.2021

Input:

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v RO a obci

4.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.3.15.1 Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v RO a obci

Dr. Jozef Sýkora, MBA

Stiahnuť dokument


Názov organizácie:    
Názov smernice: Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel v príspevkových organizáciách 
Poradové číslo smernice:    
Dátum vyhotovenia smernice:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Prílohy:       Útvar/oddelenie/ prac. zaradenie Meno Dátum Podpis 
Vypracoval:             
Pripomienkoval:             
Schválil:             Účinnosť smernice od: Odporúčané: začiatok bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  
Účinnosť smernice do: Odporúčané: koniec bežného účtovného obdobia (31. 12. 20XX)  

Interná smernice je vypracovaná v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Článok 1

Personálne vymedzenie