Input:

Účet 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky

22.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1.4 Účet 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 314 – Poskytnuté preddavky sa účtujú poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky dodávateľom, okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok. Po splnení dodávky a jej vyfakturovaní dodávateľom alebo po vyfakturovaní služieb zaplatených vopred, sa poskytnutý preddavok zúčtuje v prospech účtu 314 a na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia. Poskytnutý preddavok v cudzej mene sa účtuje v eurách aj v cudzej mene. Cudzia mena sa prepočítava na eurá.

Poskytnutím preddavku vzniká pohľadávka voči dodávateľovi ešte pred uskutočnením dodávky materiálu, tovaru alebo služby. Preddavok predstavuje čiastočnú alebo úplnú platbu vopred.

Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

Na účte 314 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady:

Účtovanie314      MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 314  701  
   Poskytnutý preddavok pred splnením dodávky zásob, energií alebo služieb   314  211, 22x  
   Vyúčtovacia faktúry za dodávku zásob, energií alebo služieb 1xx, 5xx  321  
 Zúčtovanie preddavku po vyfakturovaní dodávky 321  314  
   Poskytnutý preddavok v cudzej mene: 
 -  z bežného eurového účtu (prepočet kurzom komerčnej banky)  314 AÚ  221/Rk  

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: